Friday Jun 10, 2022

Skardalen - et utvalgt kulturlandskap

Skardalen i Kåfjord er et av fire utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark. Her har lokale ildsjeler tatt vare på den gamle sjøsamiske kulturen.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822